Interview with EconomyNext (10 Nov 2020)

EconomyNext emailed me about the last post revising upwards our estimates of required PCR testing capacity. What I told them in this interview here:
https://economynext.com/sri-lanka-needs-to-ramp-up-daily-pcr-testing-to-40-50000-a-day-dr-rannan-eliya-75755/

PCR පරීක්ෂණ ධාරිතාව පිළිබඳව සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපත්ති ආයතනය විසින් අප්‍රේල් මාසයේදී කරන ලද ඇස්තමේන්තු යල් පැන තිබේ – අපට තවත් වැඩි පරික්ෂණ ධාරිතාවක් අවශ්‍ය වේ.

මා විසින් අප්‍රේල් මස මුලදී පළ කළ COVID පරීක්ෂණ ධාරිතාව පිළිබඳ IHP විසින් සිදුකල ඇස්තමේන්තු අගයන් දෙස, පසුගිය සති කිහිපය තුළ දී බොහෝ දෙනෙක් බලා තිබුණි. එම ඇස්තමේන්තු අගයන් නැවත සංශෝධනය කිරිමට අප හට අවශ්‍ය සම්පත්* නොමැති නමුත්, ඔබ අපේ අප්‍රේල් ඇස්තමේන්තු භාවිතා කරන්නේ නම්, ඒවා තවදුරටත් වලංගු නොවන බවට මෙයින් ඔබව දැනුවත් කරමු.

අප්‍රේල් මාසයේ දී අපි ඇස්තමේන්තු කළේ සාමන්‍ය දෛනික PCR පරීක්ෂණ දිනකට 6,000 ක් විය යුතු අතර ජාතික PCR ධාරිතාව දිනකට පරීක්ෂණ 9,000 ක් විය යුතු බවයි. නමුත්, දැන් අපගේ දෛනික පරීක්ෂණ අවශ්‍යතාවය බොහෝ විට දිනකට පරීක්ෂණ 40-50,000 අතර වේ.

Continue reading

Our IHP estimates in April of required PCR testing capacity are out of date – We need much more

In the past few weeks, a lot of people have been looking at the IHP estimates of required PCR testing capacity that I posted back in early April. We have not had the resources to revise these yet,* but if you are using our April estimates, this is to alert you that they are no longer valid.

In April we estimated that average daily PCR testing should be 6,000 tests/day, and that national PCR capacity should be 9,000 tests/day. Our daily testing need right now is probably in the range of 40-50,000 tests/day. Continue reading

Inadequate PCR testing capacity and testing remains our central problem

The increasing COVID-19 deaths in the past few days is a sign that the outbreak may be larger than our current constrained PCR testing is able to track. As I and others warned six months ago, we needed to ramp up PCR testing to keep the virus at bay and prevent future outbreaks. The President and PM gave instructions to that effect, but in reality this did not happen. Why remains a mystery, but the current outbreak is the inevitable consequence.

Increasing PCR testing reduces COVID-19 transmission (Reff). In combination with contact tracing and isolation, it is the most effective intervention we have to control the virus. Better by far than lockdowns, masks, school closures and asking people to wash their hands… Other countries that were doing well back in May did continue to ramp up PCR testing, despite in some cases having no local cases. All these countries have managed to avoid a second wave.

Whatever happens, the most important gap in our current strategy and by far the most important one we need to fix remains PCR testing. It’s not ventilators, it’s not quarantine or contact tracing, and it’s not our border controls. Continue reading

At the precipice—Reaching the limits in managing the crisis

*I am reposting here with some edits and added links the article I wrote in the Daily Mirror on 29th October 2020.

As a country, we’re in a moment of great peril. More than at any time during this pandemic. Unless we shift course, single-mindedly focus on the critical issues, and make the correct decisions and implement them decisively, we face not only an out-of-control epidemic, but economic disaster. Fixating on how the Minuwangoda outbreak started or who is to blame, or whether we have community spread or not, or is utterly pointless and has become a dangerous distraction from the real challenges. Continue reading

Time to rethink our COVID-19 testing strategy

*I am reposting here with some edits and added links the article I wrote in the Daily Mirror on 7th October 2020.

The Minuwangoda incident should come as no surprise. The problems were obvious with the Kandakadu outbreak, but I remained silent in the hope that lessons would be learnt, but it seems that I was wrong.

We must recognise that as long as the global COVID-19 pandemic continues, we can never declare final victory against COVID-19 in Sri Lanka. To do so is to fool ourselves and the public. Wise leaders, like Jacinda Ardern, the New Zealand PM, warned their nations not to let their guard down, even after months of no local cases, because they understood that (a) no set of border controls can be 100% guaranteed to keep the virus out; and (b) it is impossible to know with certainty that there is no COVID-19 virus circulating unseen in
the community. Continue reading

We’ve been busy for too long…and what we feared has happened

It’s been six months since I last posted here. Far too long.

When I stopped writing here, it was to work on something else. I think we succeeded earlier in the year in helping the public and colleagues better understand the challenge we faced with COVID-19 and countering the complacency. I think we had some impact, but clearly it wasn’t enough to really change things. Continue reading

කොවිඩ් “තුරන් කිරීම”…”සිඳබිඳ දැමීම” කල හැකි අතර, මෙම රටවල් සැබෑ සුපිරි තරුය.

කොවිඩ්-19 වෛරසය පිළිබඳව මූලික සංඛ්‍යා පෙබරවාරි මැද භාගයේ දී පැහැදිලි වු දා සිට, සෑම රටක්ම එහි පැතිරීම පාලනය කිරීමට උත්සාහ කරන බව පැහැදිලිය. රටක් හරහා වෛරසය පාලනයකින් තොරව, බිහිසුණුව පැතිර යාමට ඉඩ දීමට විකල්පයක් පිළිගැනීම කොතරම් මුරණ්ඩු හෝ මෝඩ වු රජයකට අපහසු තත්වයක් වනු ඇත.

අවාසනාවකට මෙන්, රටවල් විසින් අනුගමනය කළ හැකි විවිධ උපාය මාර්ග පිළිබඳව විශාල ව්‍යාකූලතාවයක් ඇති අතර, මාධ්‍ය හා විශේඥයින් නව වචන මාලාවක් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇතිවා මෙන්ම ඒවා නොගැලපෙන ලෙස භාවිතා ද වේ. “වක්‍රය සමතලා කිරීම”, “මිටිය සහ නර්ථනය”, අවම කිරීම, තුරන් කිරීම, මර්ධනය කිරීම,.. යන අපගේ නව ලෝකයට සාදරයෙන් පිළිගනිමු. නමුත් අවසානයේ දී මෙම සියලු උපායමාර්ගයන් දෙකක් දක්වා අඩුවේ. ඒ “අවම කිරීම” සහ “තුරන් කිරීම” වන අතර, මෙයින් රටවල් තෝරාගන්නේ කුමක්ද යන්න රඳා පවතින්නේ, දිගුකාලීන ප්‍රතිලාභ සඳහා ඔවුන් කොතරම් කෙටි කාලීන වේදනාවක් විදීමට කැමති ද යන්න මතය. Continue reading

“Eliminating” … “Crushing” COVID is possible and these countries are the real Superstars

Ever since the key numbers for the Covid-19 virus became clear in mid-February, it was obvious that all countries would end up trying to control its spread. The alternative of letting the virus rampage unchecked through a country would always end up being too awful for any government, however stubborn or stupid, to accept.

Unfortunately, there is a lot of confusion about the various strategies that countries could adopt, with a whole new lexicon of terms being thrown around in the media and by experts, and often used inconsistently. Welcome to our new world of “flattening the curve”, “hammer and dance”, mitigation, elimination, suppression … and the list goes on. But ultimately, all these strategies boil down to just two – ”Mitigation” and “Elimination”, and which of these countries choose is often a matter of how much short term pain they are willing to suffer for longterm benefits. Continue reading

අප දිනකට පරීක්ෂණ 2,000-6,000 පමණ කළ යුතු බවට විශේෂඥයින් උපදෙස් දී ඇතත්, එය සිදු නොවන්නේ ඇයි?

ප්‍රතිකාර සඳහා රෝගී වූවන් සොයා ගැනීමට පමණක් නොව, වඩා වැදගත් වන්නේ සැඟවුනු ආසාදිතයන් ප්‍රජාව තුළ ගත කරන කාලය අඩුකිරීමෙන් ආසාදන පැතිරීම බිඳ දැමීමේ කොවිඩ් ප්‍රතිචාරයට මහා පරිමාණයෙන් පරීක්ෂණ ඇතුලත් විය යුතු බව, සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපත්ති ආයතනයේ අපි නිරන්තරයෙන්ම කියා සිටියෙමු.  Continue reading